page_head_bg

Rólunk

Üdvözöljük az IDEA-ban!

A Csoport küldetése

--- "Kiszolgálja az ügyfeleket a legjobb termékekkel, és szolgálja a társadalmat a vállalkozás fejlesztésével"

A Csoport küldetése magában foglalja a Csoport munkavállalói múltjának és jelenének, valamint a jövőre vonatkozó elvárásoknak és ítéleteknek a megértését, és megtestesíti a Csoport alapvető mozgatórugóját a fenntartható fejlődés biztosítására.„A vevők kiszolgálása a legjobb termékekkel” a cégcsoport munkatársainak célja;A „társadalom szolgálata a vállalkozás fejlesztésével” kifejezés a csoport alkalmazottainak szerepét és felelősségét tükrözi a társadalmi haladás elősegítésében.

about-1

A csoport értékei

-- "Továbbra is nagyobb értékteremtés a társadalom és a vállalkozás számára"

about-3

Az ország számára a Csoport előmozdítja a kapcsolódó iparágak közös fejlődését, és világszínvonalú vállalkozás létrehozásával elősegíti a társadalom folyamatos fejlődését.

A termékfelhasználók és a beszállítók számára a Csoport elkötelezett az alapipari lánc fejlesztése mellett, a win-win együttműködés elve alapján, és olyan upstream és downstream cégeket keres partnerekkel, amelyek kiegészítik egymást és együtt fejlődnek.

Az alkalmazottak számára a Csoport szilárdan hisz abban, hogy elégedett alkalmazottak nélkül nem lesz minőségi termék és ügyfélszolgálat.A vállalat fejlődése szorosan összefügg az alkalmazottak személyes fejlődésével.A Csoport ösztönzi a munkavállalók önértékelésének javítását, fejlesztési platformot és széles teret biztosít a munkavállalói növekedéshez, hogy minden munkavállaló teljes mértékben ki tudja használni személyes lehetőségeit, és tehetséggaranciát nyújtson a Csoport egészséges és stabil fejlődéséhez. .

A Csoport értékei közé tartoznak a vállalat belső értékeivel és meggyőződéseivel szemben támasztott követelmények is, különös tekintettel az elhivatottság, az integritás és a közös fejlődés előmozdítására.Csak az elhivatottság, a tisztesség és a közös fejlődés hitének betartásával ösztönözhető a kreativitás, nevelhető a csapatmunka, és folyamatosan nagyobb érték teremthető a társadalom és a vállalkozás számára.

A Csoport üzleti célja

--"Piacorientált, ügyfélközpontú, vevői elégedettségre törekvő szolgáltatás"

Az üzleti tevékenység alapvető kritériuma az üzleti cél.A Csoport finomvegyszerek kutatás-fejlesztésével, gyártásával és forgalmazójával foglalkozik.Szolgáltatásaink között szerepel nemcsak a gyártási folyamatok fejlesztése, a termékminőség stabilizálása, a gyártási költségek csökkentése és az első osztályú termékek biztosítása, hanem az aprólékos, figyelmes és emberközpontú ügyfélszolgálat hangsúlyozása is.A "Piac-orientált, ügyfélközpontú és az ügyfél-elégedettségi szolgáltatásokra való törekvés" testesíti meg a Csoport azon üzleti filozófiáját, hogy piacorientált és ügyfél-elégedett.

A termékek egy vállalkozás élete.Kielégítő termékek nélkül nem lesznek elégedett vásárlók, elégedett vásárlók nélkül pedig nem lesz jövője a vállalkozás fejlődésének.Ezért a termékekre alapozva a piacorientáltság és az ügyfélközpontúság üzletünk alapja.

A társadalom fejlődése végtelen, a piaci kereslet fejlődése végtelen, és a vevői elégedettség termékei és szolgáltatásai iránti törekvésünk sem ér véget.

about-4

A csoport társasági szelleme

-- "Reform és innováció, ragadd meg a napot, dolgozz keményen és dolgozz keményen, csapatmunka"

about-6

Reform és innovációs szellem

A vegyipari feldolgozóipar fejlődése napról napra változik, a verseny pedig nagyon kiélezett.Ha a Csoport arra törekszik, hogy világszínvonalú gyártóvá váljon, ki kell tartania a folyamatos reformokat és innovációkat.A reform és innováció testesíti meg a Tiande Group törekvését és motivációját, hogy túlélje a változásokat, fejlődjön a változások közepette, és arra törekedjen, hogy a változások közepette világszínvonalú vállalattá váljon.

about-7

Törekedj a nap szellemére

A mai, gyorsan változó vállalatfejlesztési környezetben a piaci válaszadási sebesség vált a vállalkozások túlélését meghatározó alapvető tulajdonsággá.A nap megragadása, a változásokhoz való alkalmazkodás és az idővel való versenyfutás szellemiségének betartása fontos garanciája a cégcsoport fenntartható fejlődésének.A hatékonyság a kulcsa a vállalati fejlődésnek.Vigye tovább a nap megragadásának szellemét és javítsa a munka hatékonyságát, és végül elérje a vállalati hatékonyság javítását és a gyors vállalkozásfejlesztést.

about-8

Szorgalmas vállalkozói készség

A cégcsoport által szorgalmazott szorgalmas vállalkozói szellem nem takarékos gazdaság a kisparaszti gazdaság feltételei között.Ez a küzdőszellem, amely soha nem zsugorodik a nehézségekkel szemben, az elhivatottság, amely hajlandó elviselni a nehézségeket, és az a szellem, hogy soha nem legyünk elégedettek, és a haladásra való törekvés.Ahhoz, hogy vállalkozásunkat vállalkozó szellemben hozzuk létre, és munkatársainkat arra ösztönözzük, hogy keményen dolgozzanak vállalkozói szellemben, a Csoportnak „világszínvonalú vállalkozást kell létrehoznia”, amely tükrözi a kemény munkát, az elhivatottságot és a maximális hatékonyságra való törekvést. a vállalati erőforrások felhasználása.gondolt.

about-5

A csapatmunka szelleme

A csapatmunka szelleme a garancia a vállalkozás fenntartható és egészséges fejlődésére.A csoport minden dolgozójának ragaszkodnia kell a csapatmunka szelleméhez, meg kell alkotnia egy átfogó koncepciót, egy átfogó koncepciót és a közös növekedés koncepcióját.Valóban egyesülhetnek a közös cél érdekében, és teljes játékot tudnak adni a közös céloknak a vállalkozás magasságából.Lehetőség, hogy az egy plusz egy kettőnél nagyobb hatást érjünk el.